TH EN
A A A

วุฒิสภาสหรัฐเตรียมร่างกฎหมายกันเนื้อนำเข้าจากอาร์เจนตินา

24 July 2551   

             วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตรัฐเซาท์ดาโกตา Tim Johnson  ได้เห็นการแก้ไข the 2009 Agriculture Appropriatation Bill โดยมีฐานจากข้อเสนอร่างกฎหมายของเขาร่วมกับวุฒิสมาชิกพรรครีพับรีกันจากรัฐโวมมิ่งคือ FMD Prevention Act  ผ่าน the Appropriations committee แล้ว

           การปรับปรุงแก้ไขที่จะทำให้กระทรวงเกษตร  สหรัฐฯไม่ต้องใช้จ่ายเงินในการปกิบัติตามแผนในปีงบประมาณ  2552 ในการเปิดพรมแดนเพื่อนำเข้าปศุสัตว์และเนื้อสดจากอาร์เจนตินา

               เร็วๆ  นี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯประกาศแผนจะอนุญาตให้ปสุสัตว์ แกะ และสุกร  นำเข้ามาจากภูมิภาคบางแห่งในอาร์เจนตินาที่เชื่อว่าปลอดเชื้อ   อย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิก Tim Johnson  กล่าวว่า ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการส่งผ่านเชื้อทางอากาศยังมีอยู่สูง   ขณะที่สหรัฐฯ  เป็นประเทศปลอดเชื้อ  FMD ตั้งแต่ปี  2472

ที่มา  :  ThePigSite

Is this article useful?