TH EN
A A A

กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (FSMA) ของ FDA

30 May 2561   

กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (FSMA) ของ FDA

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

 

      คุณส่งออกอาหารหรืออาหารสัตว์ไปยังสหรัฐอเมริกาหรือไม่? ลองมาดูกันว่ากฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (FSMA) ของ FDA มีความหมายอย่างไรต่อคุณ
FSMA คืออะไร?

      การปรับเปลี่ยนจากการตอบสนองต่อสิ่งปนเปื้อนมาเป็นการป้องกัน โดยใช้ระเบียบบังคับเป็นตัวขับเคลื่อน กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (FSMA) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้รับการลงนามประกาศเป็นกฎหมายโดยประธานาธิบดีโอบามาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554

      โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการจำหน่ายอาหารของสหรัฐอเมริกามีความปลอดภัย โดยการเพ่งเล็งรัฐบัญญัติของสหรัฐไปที่การสนใจในตอบสนองต่อสิ่งปนเปื้อน เป็นการป้องกัน FDA FSMA รวมถึงมาตรการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าอาหารจากต่างประเทศ และการบ่งชี้บุคลากรที่มีคุณสมบัติสำหรับมาตรการควบคุมเชิงป้องกัน เป็นต้น

องค์ประกอบหลักของ FSMA
การรับรองโดยบุคคลที่สาม การรับประกันโดยอิสระ และการฝึกอบรม

      กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัยให้อำนาจแก่ FDA เป็นครั้งแรกในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจะผ่านมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา และมีการใช้ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการพิสูจน์ยืนยันผู้จำหน่ายจากต่างประเทศ

การรับรองที่ GFSI ยอมรับ – FSSC 22000 และ BRC

      มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่ได้รับผลกระทบภายใต้ FDA FSMA รวมทั้งผู้จำหน่ายขององค์กรนั้น จำเป็นต้องขอรับการรับรองตามมาตรฐานที่ GFSI ยอมรับ เช่น FSSC 22000 สำหรับการผลิตและการบรรจุหีบห่ออาหาร FSSC 22000 สำหรับอาหารสัตว์ หรือมาตรฐานทั่วไปสำหรับอาหารของ BRC เพื่อช่วยรับรองให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FSMA มากยิ่งขึ้น

HACCP กับ HARPC

       กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัยของ FDA แนะนำให้รู้จักข้อกำหนดที่เหนือกว่า HACCP ซึ่งเรียกว่าการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร หรือ HARPC HARPC มีวิธีการประเมินและควบคุมความปลอดภัยของอาหารที่ครอบคลุมมากกว่าแผน HACCP แบบดั้งเดิมมาก ในขณะนี้ กฎเกณฑ์สำหรับมาตรการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ของกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (FSMA) ของ FDA และมาตรการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารสัตว์ของกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (FSMA) ของ FDA เป็นที่สิ้นสุดแล้ว และวันที่ในการปฏิบัติตามระเบียบบังคับสำหรับบางธุรกิจเริ่มต้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559

มาตรการควบคุมเชิงป้องกันที่มีคุณสมบัติเฉพาะ

       FDA ทำงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับ เพื่อตอบสนองมาตรการควบคุมเชิงป้องกันที่มีคุณสมบัติเฉพาะ รวมทั้งการได้รับความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับอย่างชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหาร LRQA ได้เสนอหลักสูตรความเข้าใจที่เป็นที่ยอมรับของ FDA และมาตรการควบคุมอาหารมนุษย์ของ FSPCA ด้านอาหารทั้งต่อสาธารณะและต่อสภาพแวดล้อมนอกสถานที่    

TAGS : FSMA