TH EN
A A A

เทคโนโลยีการจัดการของเสียที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

1 April 2563   

เทคโนโลยีการจัดการของเสียที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

         เทคโนโลยีการจัดการน้ำเสีย เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งเเวดล้อมน้อยที่สุด

  » อันดับ 1 ระบบถังกวนสมบูรณ์ผสมยูเอเอสบี (CSTR + UASB)

  » อันดับ 2 ระบบถังกวนสมบูรณ์ (CSTR)

  » อันดับ 3 ระบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ (Fixed film)

  » อันดับ 4 ระบบบ่อปิดไร้ออกซิเจน (Covered lagoon)

  » อันดับ 5 ระบบบ่อเปิด (Open pond)

         เทคโนโลยีการจัดการของเสียชีวภาพ ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งเเวดล้อม

  » การลิตปุ๋ยอินทรีย์

  » การผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน

  » การผลิตวัสดุทดเเทนไม้ชนิดเเผ่นใยไม้อัดเเข็ง

 

 

1. เครื่องมือวิเคราะห์การไหลของปาล์มน้ำมัน (MFA)

 

2. การประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมเเละ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

 

  ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

 

    

Photo Albums