TH EN
A A A

มหันตภัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง

17 March 2563   

 โรคใบด่างมันสำปะหลัง

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สาเหตุ : เกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus ; CMV

อาการ : ใบด่างเหลือง ผิดรูป ยอดเเตกใหม่ แสดงอาการด่างเหลืองชัดเจน ลำต้นเเคระเเกร็น ไม่เจริญเติบโต

การเเพร่ระบาด :
1. ท่อนพันธ์ุ จากต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค

2. เเมลงหวี่ขาวยาสูบ นำเชื้อไวรัสจากต้นเป็นโรคไปสู่ต้นปกติ

ความเสียหาย : มันสำปะหลังไม่สร้างหัว หัวลีบเล็ก หรือหัวไม่มีเเป้ง ผลผลิตลดลงหากเป็นโรคตั้งเเต่ระยะเล็ก จะเสียหายถึง 80-100%

การปฏิบัติเพื่อกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง :

1. สำรวจเเปลงมันสำปะหลังของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่างให้รีบเเจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันที

2. กำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคและเเมลงหวี่ขาวยาสูบ

  ⇒ ถอนทำลายต้นที่เป็นโรค

  ⇒ พ่นสารเคมีกำจัดเเมลงหวี่ขาวยาสูบ ดังนี้

       ♦ อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ

       ♦ ไดโนทีฟูเเรน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ

       ♦ ไทอะมีโทเเซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ

3. คัดเลือกท่อนพันธ์ุสะอาด ใช้ท่อนพันธุ์จากเเปลงที่ไม่เคยเป็นโรคหรือใช้ท่อนพันธ์ุที่ทราบเเหล่งที่มา

 

 

  ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

Photo Albums