TH EN
A A A

5 ขั้นตอน สู่การเป็นผู้ผลิตสินค้า Q

22 October 2562   

๕ ขั้นตอน สู่การเป็นผู้ผลิตสินค้า Q

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑. ค้นหามาตรฐานสินค้าเกษตร

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.acfs.go.th และเริ่มต้นค้นหามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

๒. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐาน

ศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานโดยหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเกษตรตำบลในพื้นที่ของท่าน

๓. ขอรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

ค้นหารายชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานและติดต่อขอรับการรับรอง

๔. ผ่านการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน

เมื่อได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว ท่านจะสามารถแสดงเครื่องหมาย Q กับสินค้าของท่านได้ โดยให้สอบถามเลขรหัส Q จากหน่วยงานผู้ออกใบรับรองให้กับท่าน

๕. แชร์สินค้า Q ให้โลกรู้

ผ่านเว็บไซต์ www.acfs.go.th เเละอื่นๆอีกมากมายที่เราจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายโปรโมทร้านค้าและโฆษณาสินค้าของคุณ

 

ที่มา : Facebook มาตรฐานเกษตรน่ารู้ โดย มกอช.