TH EN
A A A

ผักยกแคร่

6 July 2566   

ผักยกแคร่

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

 
ปลูกพืชเป็นแบบยกแคร่ง่ายๆที่บ้าน 
ต้นทุน แคร่ปลูกผัก แคร่ละ 900 - 1,200 บาท
1. การทำแคร่ 1 ชั้น (ขนาด 1.2 x 2.4 x 1.0 เมตร)  ประมาณ 500 - 600 บาท 
                    - ไม้ไผ่
                    - ตาข่ายไนล่อนรองพื้นที่ปลูก
                    - วัสดุเกาะยึด (ตะปูหรือเชือก)
2. วัสดุปลูกประมาณ 20 บุ้งกี๋ และอุปกรณ์ให้น้ำ 300 - 400 บาท
                    - หน้าดิน ผสมปุ๋ยคอก
                    - วัสดุคลุมดิน (ฟางข้าวหรือใบไม้แห้ง)
                    - อุปกรณ์รดน้ำ (บัวรดน้ำหรือสายยาง)
3. เมล็ดพันธุ์ หรือต้นกล้าผัก ขึ้นอยู่กับชนิดผัก
                    - ผักประเภทเครื่องปรุง (ผักชีฝรุ่ง,สะระแหน่,จิงจูฉ่าย เป็นต้น)
                    - ผักประเภทกินใบ (กะหล่ำปลี,คะน้า,สลัดแดง,หอมต้น เป็นต้น)

ข้อดีของการปลูกผักยกแคร่ 
1. ปลูกได้ในภาวะน้ำท่วม (ยกแคร่สูง) 
                   - มีอาหารยังชีพในภาวะน้ำท่วม 
                   - สร้างรายได้ 
2. ปลูกและดูแลรักษาง่าย 
3. ปลอดภัยจากสารพิษ 
4. ให้ผลผลิต ได้ผลตอบแทนสูง (ขึ้นอยู่กับชนิดผัก)

 

อ้างอิงข้อมูล :  กรมส่งเสริมการเกษตร (กรมส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร)